Hírek

Nyári Ügyelet - Ügyintézés

2018. július 11. 9:00-13:00
2018. július 25. 9:00-13:00
2018. augusztus 8. 9:00-13:00
2018. augusztus 22. 9:00-13:00

IDEGEN NYELVI MÉRÉS - 8. ÉVFOLYAM
2018. MÁJUS 16.

Az idegen nyelvi mérés alapelvei
Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. A mérési feladataink középpontjában a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

Az idegen nyelvi mérés jellemzői
Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek írásbeli mérése. A mérés a 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri.
Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szövegértését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a feladatok értékeléséhez javítókulcs készül. Minden helyesen megoldott item 1 pontot ér.
A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük.
A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható.

8. évfolyam - A2 szint
Mért készség Időtartam (perc) Elérhető pontszám Megfelelési minimum
Olvasott szöveg értése 30 20 60% (24 pont)
Hallott szöveg értése 30 20 60% (24 pont)

Az olvasott szöveg értése
A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud-e érteni olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi nyelvezetet használnak. Ki tudja-e szűrni a szükséges információt egyszerű nyelven megírt leírásokból. A feladatsor 3 feladatrészből áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 600-800 szó. A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve a tanult idegen nyelv.

Hallott szöveg értése
A mérés második része azt méri, hogy a tanuló meg tudja-e érteni a hétköznapi életben legfontosabb témákkal kapcsolatos, személyes igényei kielégítéséhez szükséges fordulatokat. Ki tudja-e szűrni a rövid, lassú és világos beszédű hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információt. A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 7-9 perc. A hanganyag minden utasítást tartalmaz. Az utasítás nyelve a tanult idegen nyelv.

IDŐBELI ÜTEMEZÉS

Érkezés: 9:30-9:45
10:00-10:15 – tájékoztatás a tanteremben
10:15-10:45 – olvasott szöveg értése feladatlap rész kitöltése
10:45-10:55 – szünet és visszaérkezés
10:55-11:00 – felkészítés a második részre
11:00-11:30 – hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltése

A mérést követően az érintett tanulók (8.a, 8.b) számára nincs tanítás.
ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐK A 2018/19-es TANÉVBEN

A gimnáziumi tanulmányok során a 11. és 12. évfolyamon lehetőséget biztosítunk a diákoknak az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson való részvételre.
Ezeken az órákon segítjük, erősítjük a választott pályán történő helytállásukhoz szükséges készségeket, képességeket, a tanulócsoporthoz igazított módszerekkel. Kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló alkotómunka, a kreativitás, az információhordozók széles körű alkalmazása.

Jelentkezési határidő: 2018. május 20.

A részletes tájékoztató és a jelentkezési lap a fejlécen olvasható Dokumentumok alcíme alatt található Formanyomtatványok között olvasható.

KI TUD TÖBBET MAGYARORSZÁGRÓL vetélkedő

Idén is megrendezésre kerül iskolánk egyik legrégebbi hagyománnyal rendelkező versenye.
A verseny feladatai megtekinthetőek a lap alján található csatolmányban.
Minden résztvevőnek eredményes versenyzést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Országos nyelvi mérés eredményei 2016-2017

Változások az ebédbefizetési rendben
Segítség az eNapló használatához