Alapítvány

Az alapítvány neve: A JÖVŐ NEMZEDÉKE

Az alapítvány adószáma: 19652856 1 43

Az alapítvány számlaszáma: 11722003-20067395

Az alapítvány székhelye:

Budai Nagy Antal Gimnázium
Budapest
Anna utca 13-15.
1221

Az alapítvány célja:

A Budai Nagy Antal Gimnázium tehetséggondozó tevékenységének támogatása különös tekintettel
- az idegen nyelv és a matematika oktatására
- a sportolási tevékenységek fejlesztésére
- a művészeti tevékenység szélesítésének megteremtésére
- az egyetemi-főiskolai előkészítő táborok működésének biztosítására.

Formanyomtatvány

፠፠፠

A Jövő Nemzedéke Alapítvány támogatása

Tisztelt Szülők!

Gimnáziumunk alapítványának kuratóriuma továbbra is szeretné támogatni a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tehetséges tanulókat,
hozzájárulni a tanulmányutak, osztálykirándulások, táborozások és kulturális programok költségeihez.
Kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, ebben az évben is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak.
A Jövő Nemzedéke Alapítvány
Adószám: 19652856-1-43
Bankszámlaszám: 11722003-20067395
Köszönjük mindazoknak, akik segítenek céljaink megvalósításában.
az alapítvány kuratóriumának tagjai

፠፠፠

Az alapítvány éves beszámolója:
2011
2012
2013
2014