A könyvtár bemutatása

1937-ben, az iskola alapításával egy időben könyvtárat is alapított a premontrei rend. A könyvtár sajnos a második világháborúban megsemmisült. Az 1950-60-as években csak korlátozott volt a beszerzés, főként tanári kézikönyveket ill. kötelező és politikai olvasmányokat vásároltak. 1973-tól került sor szakképzett könyvtáros alkalmazására, rendszeres és tudatos állományszervezésre. Ekkor költözött a könyvtár a mai helyére az épületben (102 m2). Két helyiségre tagolódik: egyik a kézikönyvtár, olvasóterem, és e mögött helyezkednek el a kölcsönözhető szakkönyvek, a másik helyiségben van a kölcsönözhető szépirodalom. Az olvasóteremben 38 olvasói hely van, egy számítógép internetes kapcsolattal, és 3 WIFI-s tablet használható. A könyvtári munkafolyamatokat szolgálja egy másik számítógép internet kapcsolattal, integrált könyvtári szoftverrel (Szikla-21), melynek segítségével teljes az elektronikus feltárás és a kölcsönzés rendszere. A tájékoztató munkát segíti egy nyomtató-szkenner. A folyamatos szerzeményezésnek, pályázatoknak köszönhetően könyvtárunk állománya jelenleg 29103 db dokumentum , ebből 27689 db könyv, 212 db DVD, 339 db CD-ROM, 94 db CD , 615 db tartós tankönyv 154 db időleges nyilvántartású dokumentum és 11 periodika áll az olvasók rendelkezésére.
Az állomány megoszlása: kb. 2/3 szakirodalom - ennek 60%-a kézikönyv, segédkönyv, 1/3 szépirodalom.
A könyvtár specialitása a gazdag iskolatörténeti gyűjtemény (több száz tétel), melynek feltárása és közzététele a közeljövőben várható.
Könyvtárunkban sokféle szolgáltatás vehető igénybe.

A könyvtár nyitva tartása:

H: 8-16
K: 12-14.20
Sz: 8-12.20
Cs: 8-16
P: 12-14.20

A tanév könyvtári ütemterve
A tanév könyvtári munkaterve

Szolgáltatások:

 • Helyben olvasás, a kézikönyvtár használata
 • tájékoztatás
 • elektronikus katalógus
 • elektronikus könyvtári katalógusok, honlapok, adatbázisok elérése, használatában segítség
 • tankönyvtár
 • hely és iskolatörténeti gyűjtemény
 • pedagógiai gyűjtemény és tájékoztatás
 • ökológiai különgyűjtemény
 • kölcsönzés, hosszabbítás
 • könyvtárközi kölcsönzés, az ODR használata
 • folyóiratok, CD-ROM-ok
 • számítógép használta
 • internet elérhetőség
 • szakirodalmi ajánló
 • bibliográfiák
 • tanulás-módszertani segítség