A Diákönkormányzatról

Iskolánkban több mint húsz éve működik a diákság és az iskolavezetés, illetve a tantestület eredményes és összehangolt munkáját segítő diákönkormányzat (DÖK). A DÖK-ben, amellett hogy segítjük a tanárok és a diákok közötti eredményes párbeszéd kialakulását, a diákok szabadidős tevékenységének szervezésében is aktívan részt veszünk.
A diákönkormányzat működése lehetővé teszi számunkra, hogy a diákok megismerjék és megértsék az iskola működését, illetve hogy beleszólhassunk azokba a döntésekbe, melyek az iskolai életünket is jelentős mértékben meghatározzák. A diákönkormányzaton keresztül valósul meg a diákság véleménynyilvánítási joga is. Így tudtunk a házirend sok pontjának pontos megfogalmazásában és a munkánkat érintő szabályok kialakításában is komolyan részt venni.
A DÖK évek alatt kialakult, saját szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. Az osztályok képviselői, delegáltjai a küldöttgyűlésünkön választják a diákönkormányzat elnökét és helyettesét vagy helyetteseit. Jelenlegi elnökünk Regényi Roland, aki Postás Brigitta és Bencsay Lilla után került a DÖK élére. Helyettesei Keresztesi Dalma és Tauchin Noémi. Immár 10 éve felnőtt patronálóként, Nemes Botond és ettől az évtől kezdve Sándorfi Gyöngyvér tanárnő is segíti munkánkat, szervezi táborainkat. Ezeken, a rendszerint háromnapos elvonulásokon tartjuk meg az éves küldöttgyűléseinket, de emellett kirándulunk és sokféle csapatépítő programon veszünk részt a közös főzéstől a vetélkedőkig.
Hagyománnyá vált diáknapi rendezvényünk mindig nagy sikert arat a diákok körében, főleg a városi móka, ahol a kerület lakosait is sokszor bevonjuk a mókás versengésbe. Ilyenkor egy tanítás nélküli munkanap keretein belül a diákok számos sporteseményen, valamint tréfás vetélkedőn vehetnek részt, melyekbe a tanárok is lelkesen bekapcsolódnak.
Néhány éve új ötlettel előállva, elsősorban a DÖK szervezésében gimnáziumunk alapítványi bált rendezett. A siker olyan átütő volt, hogy azóta majdnem minden évben megtartjuk ezt a programot, melynek bevételéből fejlesztjük az iskolai infrastruktúra azon részét, amit a diákok legjobban szeretnének: iskolarádiót, folyosóbútorokat, hangosítást vagy éppen új függönyöket a diákszínpadra.
Taggyűléseinket legtöbbször kéthetente tartjuk, de ha szükség van rá – például különleges alkalmak előtt – hetente akár többször is összegyűlünk.
2010-ben megtiszteltetésként ért minket a felkérés, hogy a kerületi Diákparlamentet mi rendezzük meg. Komoly munka volt, de a visszajelzések szerint jól megoldottuk!
Az iskolai DÖK tagságba minden év szeptemberében kerülnek be új képviselők (az új 7. és a 9. osztályokból), akik hamar beilleszkednek a már jól összekovácsolódott kis csapatba!
Szeretnénk, ha a Budai Nagy Antal Gimnáziumban továbbra is ilyen jól és eredményesen működő DÖK tevékenykedhetne! Erre minden esélyünk megvan, hiszen munkánkhoz az iskolavezetéstől minden támogatást megkapunk!